3 października 2013

Miłość jest jak nar­ko­tyk...

"Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość."

Paulo Coelho » Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam

***

Początek kolekcji połączenia złota ze srebrem. Możecie się spodziewać więcej :)
Obrączka wykonana ręcznie od podstaw ze srebra próby 925 oraz złota próby 585. Całość wypolerowana.

Szerokości: 5,8mm
Rozmiary na zamówienie

Możliwość wykonania identycznej pary obrączek ślubnych. 


Projekt i wykonanie - EP

Zapraszam na fanpage Pracowni :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz