15 czerwca 2013

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym...

 "Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. 
Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. 
Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie, je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw."

- Phil Bosmans

***

Komplet trzech obrączek, do noszenia razem bądź osobno. Obrączki wykonane ręcznie od podstaw ze srebra próby 925.
1 - oksydowana,
2 - grubo piaskowana,
3 - gładka z mosiężną kosteczką.
Całość wypolerowana.

Rozmiar jubilerski: dowolny na zamówienie
Szerokości: 2,25mm oraz 4mm

Projekt i wykonanie - EP


Udanego weekendu :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz