1 marca 2013

Śmierć jest mi­nimum...

"Śmierć jest mi­nimum. Mi­nimum wszys­tkiego. Pod­czas tych godzin, gdy jes­teś tak blis­ko dru­giej oso­by, z dwoj­ga niemal sta­jecie się jed­nym... Mi­nimum... Miłość jest śmier­cią: śmier­cią odrębności, śmier­cią dys­tansu, śmier­cią cza­su. W trzy­maniu się z dziew­czyną za ręce naj­piękniej­sze jest to, że po chwi­li za­pomi­nasz, która ręka jest Two­ja. Za­pomi­nasz, że są dwie, nie jedna."

Jonathan Carroll - Dziecko na niebie

***

Komplet trzech obrączek, do noszenia razem bądź osobno. Obrączki wykonane ręcznie od podstaw ze srebra próby 925.
1 - młotkowana, oksydowana
2 - satynowana
3 - gładka z mosiężną kuleczką
Całość wypolerowana.

Rozmiar jubilerski: 13 - na zamówienie każdy inny
Szerokości: 2,25mm oraz 4mm

Projekt i wykonanie - EP

1 komentarz: